Zpět do obchodu

Registrace

Odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod: www.predehrev-motoru.cz

Společnost: CARHEATING s.r.o.

Se sídlem: Komenského 1087/24, 323 00 Plzeň

IČ: 0844686

E-mailová adresa: carheating.cz@gmail.com

Telefonní číslo:  +420 775 656 356

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání: ………………… /datum obdržení: …………………
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*):

 
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*):

 

  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

  

V ………………… , Dne …………………

 

                                      (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

Zpět do obchodu